sekretariat@wssm.edu.pl +48 42 689 72 10

Dla studentów

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie kampusu przy ulicy Brzozowej 5/7
  • Studenci WSSM maja prawo do otrzymywania różnorodnych stypendiów (socjalne, Rektora – za dobre wyniki w nauce, dla osób niepełnosprawnych)
  • Studenci WSSM mają możliwość wyjazdu na jeden semestr do uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus
  • W programie studiów przewidywane są praktyki krajowe i zagraniczne (ośrodki rekreacji i hotele SPA)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • Trzy fotografie legitymacyjne + 1 fotografia w formacie cyfrowym
  • Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz 9 – 15 w Biurze Rektora (Budynek A – I piętro) – począwszy od 29 VII

Warunkiem uruchomienia kierunku jest rekrutacja około 80 osób. 

Prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 732 734 533

+48 42 689 72 10 wew. 110

lub mailowy: sekretariat@wssm.edu.pl