sekretariat@wssm.edu.pl +48 42 689 72 10

O WSSM

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi wraz z Międzynarodową Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Łodzi ogłasza nabór kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) w trybie niestacjonarnym (zaocznym – wykłady i ćwiczenia w soboty i niedziele raz lub dwa razy w miesiącu) o profilu ogólnym na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Oferujemy ciekawe studia z atrakcyjnymi specjalnościami. Zapewniamy kontynuację kształcenia na studiach II stopnia – magisterskich. Podczas studiów można będzie uzyskać kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkolnictwie. W programie studiów przewidywane są praktyki krajowe i zagraniczne (ośrodki rekreacji i hotele ze SPA).