sekretariat@wssm.edu.pl +48 42 689 72 10

Praktyki i staże studenckie

Praktyki i staże studenckie
Ważnym elementem studiów będą praktyki i staże. Studenci „turystyki i rekreacji” mają bardzo szeroką ofertę praktyk, w zależności od swoich zainteresowań. Duża ilość hoteli polskich i zagranicznych oferuje praktyki animatorów (organizatorów) rekreacji w okresie letnich urlopów. Praktykę „animatora rekreacji” łatwo jest zdobyć też na statku. Stanowiska te są zresztą dobrze płatne.
To samo można powiedzieć o praktykach w:
  • biurach podróży
  • hotelach
  • gospodarstwach agroturystycznych
  • ośrodkach wypoczynkowych
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi ma już konkretne miejsca dla odbywania praktyk studenckich, zarówno w Polsce jak i za granicą.